EnglishVietnamese

KIẾN THỨC TỰ ĐỘNG HÓA

HMI WECON

HMI WECON

HMI WECON có các dòng : LEVI VÀ PI 

Trong thời gian tới các dòng HMI WECON dòng Levi  được chuyển sang sử dung là PI thay thế (phần mềm Convert chương trình từ HMI LEVI sang PI)

 

Dòng HMI PI WECON có các seri PI3000 / PI3000 IOT/ PI8000

PI3000 : các dòng HMI cơ bản từ 3.5 inch , 4.3 inch, 7 inch và 10 inch.

I. PI3000 Series         (*) Giá chưa bao gồm VAT

Model

Specifications

Remark

Size Resolution COM Ethernet CAN bus
PI3035ie 3.5" 320x240 2 in 1 × No COM1: RS232, RS485/422
PI3043ie 4.3" 480x272 2 in 1 × No COM1: RS232, RS485/422
PI3043ieS-N 4.3" 480x272 2 in 1 No COM1: RS232, RS485/422
COM2: RS232, RS485
PI3070ie 7" 800x480 2 in 1 × No CPU: Cortex A35 1.25GHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070ig-O 7 " 800x480 3 in 1 128M/128M ETN PI3070i-N + LAN Monitoring
PI3102ie 10.2" 1024*600 2 in 1 × No CPU: Cortex A35 1.25GHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070i 7" 800x480 2 in 1 × No CPU Cortex A7 528MHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070i-SL 7" 800x480 2 in 1 × No None Frame COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070i-N-SL 7" 800x480 2 in 1 No None Frame COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3102i 10.2" 1024*600 3 in 1 No CN1:RS422/RS485 CN2:RS232, CN3:RS485
PI3070N-CE 7" 800x480 2 in 1 No COM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI3102H-CE 10.2" 1024*600 2 in 1 No COM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI3070i-A 7" 800x480 5 in 2 Yes COM1: RS232,RS422/RS485
COM2: RS232,RS485
COM3: RS485
PI3102i-A 10.2" 1024*600 5 in 2 Yes COM1: RS232,RS422/RS485
COM2: RS232,RS485
COM3: RS485

 

HMI WECON dòng IOT hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa qua điện thoại, máy tính, hỗ trợ dowload chương trình từ xa cho PLC và HMI 

 

III. PI3000ig ( IoT HMI - New Series)

           
Model Size Resolution COM RAM/Flash OPT WEB SCADA
PI3070ig 7" 800x480 3 in 1 128M/128M ETN Web monitoring + APP
PI3070ig(WIFI) 7 " 800x480 3 in 1 128M/128M WIFI Web monitoring + APP
PI3070ig(4G) 7 " 800x480 3 in 1 128M/128M SIM 4G Web monitoring + APP
PI3070ig-C 7 " 800x480 3 in 1 128M/128M ETN WEB SCADA : 100/20/50
PI3070ig-C(WIFI) 7 " 800x480 3 in 1 128M/128M WIFI WEB SCADA : 100/20/50
PI3070ig-C(4G) 7 " 800x480 3 in 1 128M/128M SIM 4G WEB SCADA : 100/20/50
             
             
Model Size Resolution COM RAM/Flash OPT WEB SCADA
PI3102ig-O 10.2" 1024x600 3 in 1 128M/128M ETN LAN Monitoring
PI3102ig 10.2" 1024x600 3 in 1 128M/128M ETN Web monitoring + APP
PI3102ig(WIFI) 10.2" 1024x600 3 in 1 128M/128M WIFI Web monitoring + APP
PI3102ig(4G) 10.2" 1024x600 3 in 1 128M/128M SIM 4G Web monitoring + APP
PI3102ig-C 10.2" 1024x600 3 in 1 128M/128M ETN WEB SCADA : 100/20/50
PI3102ig-C(WIFI) 10.2" 1024x600 3 in 1 128M/128M WIFI WEB SCADA : 100/20/50
PI3102ig-C(4G) 10.2" 1024x600 3 in 1 128M/128M SIM 4G WEB SCADA : 100/20/50
PI8150ig 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G ETN Web monitoring + APP
PI8150ig(WIFI) 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G WIFI Web monitoring + APP
PI8150ig(4G) 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G SIM 4G Web monitoring + APP
PI8150ig(WG) 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G Wifi/4G Web monitoring + APP
PI8150ig-C(WIFI) 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G WIFI WEB SCADA : 300/200/100
PI8150ig-C(4G) 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G SIM 4G WEB SCADA : 300/200/100
PI8150ig-C(WG) 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G Wifi/4G WEB SCADA : 300/200/100
PI8150ig-C 15" 1920x1080 3 in 1 512M/4G ETN WEB SCADA : 300/200/100

II. PI8000, PI9000 Series

           
Model Size Resolution COM Ethernet FUNC Remark
PI8070+ 7" 800x480 5 in 2 No COM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI8070-R+ 7" 800x480 5 in 2 Remote COM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI8102H+ 10.2" 1024x600 5 in 2 No COM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI9150 15" 1920x1080 2 in 1 No 15" advanced human machine interface
PI9150-R 15" 1920x1080 2 in 1 Remote 15" advanced human machine interface (built-in remote access); Email Function