EnglishVietnamese

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT PHÒNG TRỒNG NẤM CÔNG NGHỆ CAO

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT PHÒNG TRỒNG NẤM CÔNG NGHỆ CAO

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT PHÒNG TRỒNG NẤM CÔNG NGHỆ CAO

 

CHỨC NĂNG

PHẦN MỀM
- GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, NỒNG ĐỘ CO2 TRONG KHÔNG KHÍ
- ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI (QUẠT, BƠM TẠO ẨM)
- THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

PHẦN CỨNG (TRÊN MỖI TỦ)
- GIÁM SÁT 2 KÊNH NHIỆT ĐỘ
- GIÁM SÁT 2 KÊNH ĐỘ ẨM
- GIÁM SÁT 2 KÊNH CO2
- ĐIỀU KHIỂN 4 QUẠT
- ĐIỀU KHIỂN 2 BƠM TẠO ẨM

Tin liên quan