EnglishVietnamese

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI TOUCH WIN

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI TOUCH WIN

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI TOUCH WIN

Mã sản phẩm:
tcu_twin
Mô tả:
TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI TOUCH WIN
Giá:
Vui lòng gọi...
STT MÃ HMI LOẠI HÀNG GHI CHÚ
TOUCH WIN
1 TG765 -7 Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
PC070TN92-
C_50pin
BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
2 TG765S -7 Inch Cảm ứng + Film
dán
BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
PC070TN93-
C_50pin
BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
3 TGA63 -10 Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
LCD  
4 TGA62 -10 Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
LCD  
5 TGA63S -10 Inch Cảm ứng + Film
dán
BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
LCD  
Sản phẩm liên quan