EnglishVietnamese

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SIEMENS HMI < 6

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SIEMENS HMI < 6

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SIEMENS HMI < 6

Mã sản phẩm:
tcu_d6
Mô tả:
TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SIEMENS HMI < 6
Giá:
Vui lòng gọi...
STT MÃ HMI LOẠI HÀNG GHI CHÚ
HMI < 6"
1 OP73 Micro _6AV6640- 0BA11-0AX0 Phím nhấn BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt
2 OP77A : 6AV6641-0BA11- 0AX1 Phím nhấn BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt