EnglishVietnamese

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SCHNEIDER Magelis GTO : Standard HMI panels

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SCHNEIDER Magelis GTO : Standard HMI panels

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SCHNEIDER Magelis GTO : Standard HMI panels

Mã sản phẩm:
tcu_gto
Mô tả:
TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI SCHNEIDER Magelis GTO : Standard HMI panels
Giá:
Vui lòng gọi...
STT MÃ HMI LOẠI HÀNG GHI CHÚ
Magelis GTO : Standard HMI panels
1 HMIGTO2300-5.7″ Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt
2 HMIGTO3510-7″ Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt
3 HMIGTO4310-7.5″ Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt
4 HMIGTO5310-10.4″ Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt
5 HMIGTO6310-12.1″ Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt