EnglishVietnamese

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI PROFACE GP2000Series

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI PROFACE GP2000Series

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI PROFACE GP2000Series

Mã sản phẩm:
tcu_gp2000
Mô tả:
TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI PROFACE GP2000Series
Giá:
Vui lòng gọi...
STT MÃ HMI LOẠI HÀNG GHI CHÚ
GP2000Series
1 GP2301-LG41-24V _5.7
Inch
Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt
2 GP2501-SC11 _10.4 Inch Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship / không bao lắp đặt