EnglishVietnamese

Bộ Servo Powmax Không Thắng Bích 80mm/730W/2000rpm - Cáp 3m

Bộ Servo Powmax Không Thắng Bích 80mm/730W/2000rpm - Cáp 3m

Bộ Servo Powmax Không Thắng Bích 80mm/730W/2000rpm - Cáp 3m

Mã sản phẩm:
PMM-080-03520-073
Mô tả:
Bộ Servo Powmax Không Thắng Bích 80mm/730W/2000rpm - Cáp 3m
Giá:
Vui lòng gọi...
STT Motor Driver Cáp Thắng
(24VDC)
Công suất (W) Mặt Bích (mm) Chiều dài thân (mm) Cốt
(mm)
Tốc độ
(rpm)
 Moment
(Nm) 
1 PMM-060-01330-040 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 400 60 121 14 3000               1.3
2 PMM-060-01930-060 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 600 60 145 14 3000               1.9
3 PMM-080-02430-075 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 750 80 129 19 3000               2.4
4 PMM-080-03520-073 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 730 80 153 19 2000               3.5
5 PMM-080-04025-100 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 1000 80 164 19 2500               4.0
6 PMM-060-01330-040-B24 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 400 60 158 14 3000               1.3
7 PMM-060-01930-060-B24 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 600 60 182 14 3000               1.9
8 PMM-080-02430-075-B24 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 750 80 173 19 3000               2.4
9 PMM-080-03520-073-B24 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 730 80 197 19 2000               3.5
10 PMM-080-04025-100-B24 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 1000 80 208 19 2500               4.0
11 PMM-90-02430-075 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 750 90 150 16 3000               2.4
12 PMM-90-03520-073 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 730 90 172 16 2000               3.5
13 PMM-90-04025-100 POWSD-EQ-20ASB PMC-M1 Không 1000 90 182 16 2500               4.0
14 PMM-90-02430-075-B24 POWSD-EQ-30ASB PMC-M1 750 90 205 16 3000               2.4
15 PMM-90-03520-073-B24 POWSD-EQ-30ASB PMC-M1 730 90 224 16 2000               3.5
16 PMM-90-04025-100-B24 POWSD-EQ-30ASB PMC-M1 1000 90 237 16 2500               4.0