EnglishVietnamese

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI WEINTEK_WEINVIEW

 TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI WEINTEK_WEINVIEW

TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI WEINTEK_WEINVIEW

Mã sản phẩm:
tcu_wt
Mô tả:
TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI WEINTEK_WEINVIEW
Giá:
Vui lòng gọi...
STT MÃ HMI LOẠI HÀNG GHI CHÚ
WEINTEK_WEINVIEW
1 CÁC MÃ 7 inches Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
AT070TN94 -
50pin
BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
2 CÁC MÃ 10 inches Cảm ứng + Film
dán
BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
LCD 50 / 60pin BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
3 CÁC MÃ 12 inches Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
LCD  
4 CÁC MÃ 15 inches Cảm ứng + Film dán BH 3 tháng / Không bao ship
/ không bao lắp đặt
Film Dán
LCD  
Sản phẩm liên quan