EnglishVietnamese

Cáp kết nối HMI OP-320A/325A với board mạch PLC Mitsubishi (Dài 1m)

Cáp kết nối HMI OP-320A/325A với board mạch PLC Mitsubishi (Dài 1m)

Cáp kết nối HMI OP-320A/325A với board mạch PLC Mitsubishi (Dài 1m)

Mã sản phẩm:
HMI OP32A/325A - PLC Mitshubishi (Dài 1m)
Mô tả:
Cáp kết nối màng hình HMI OP32A/325A - PLC Mitshubishi
Giá:
50.000 VND