EnglishVietnamese

TIN TỨC TỰ ĐỘNG HÓA

Hướng dẫn cài đặt gx developer 8.5 update 9.1

Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Develover version 8. update 9.1 Bổ sung các dòng PLC mới như FX3U...

Tutorial No. 01.01

Gửi đến:  TMK Tech, www.tmktek.com 

Nội dung:  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GX DEVELOPER 8.5 UPDATE 9.1

 Download software và hướng dẫn tại:

 

Các bước hướng dẫn cài đặt:

  1. Vào thư mục GX DeveloperMELSOFT GX developer [www.tmktek.com]EnvMEL

Click Setup.exe

 

 

 

 

 

  1. Vào thư mục GX DeveloperMELSOFT GX developer [www.tmktek.com]

Click Setup.exe

 

 

 

 

 Thông tin cá nhân

 

 

Nhập số Serial

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phần Update version 9.1 (Tương tự như cài đặt GX developer 8.5)

  1. Vào thư mục GX Developer GXDeveloper_91v_Upgrade [www.tmktek.com]EnvMEL

Click Setup.exe

  1. Vào thư mục GX Developer GXDeveloper_91v_Upgrade [www.tmktek.com]

Click Setup.exe

  1. Mở GX Developer: