EnglishVietnamese

TIN TỨC TỰ ĐỘNG HÓA

Điều chỉnh xung đối với các ứng dụng step, servo... lên đến 200Khz dùng board PLC FX3U-24MT-6AD-2DA

PLC Mitsubishi FX3U-24MT (14 ngõ vào, 10 ngõ ra transistor, 6AD, 2DA, RS232/RS485), Xung tốc độ cao lên đến 200KHz

Đối với một số ứng dụng điều khiển cần xung tốc độ cao như step, servo... mà ngõ ra Y0, Y1, Y2, Y3 không đáp ứng được bạn có thể làm theo cách sau để xung có thể lên đến 200khz.
Lưu ý: khi gỡ bỏ MOSFET chỉ sử dụng các ứng dụng điều khiển dòng nhỏ khoảng 20mA.
Bước 1: gỡ vỏ board plc FX3U-24MT-6AD-2DA
Bước 2: gõ bỏ MOSFET ngõ ra Y0, Y1, Y2, Y3. Lưu ý: khi gỡ bỏ MOSFET chỉ sử dụng các ứng dụng điều khiển dòng nhỏ khoảng 20mA.
Bước 3: hàn chân B&C (G&D) của MOSFET tương ứng.
Bước 4: Đóng vỏ hộp FX3U-24MT-6AD-2DA

Trước khi bỏ Mosfet

 

Xung 1KHz trước khi bỏ Mosfet

Xung 10KHz trước khi bỏ Mosfet

Xung 40KHz trước khi bỏ Mosfet

xung 40KHz

Xung 100KHz trước khi bỏ Mosfet

Xung 100KHz

Xung 150KHz trước khi bỏ Mosfet

Xung 150KHz before

Xung 200KHz trước khi bỏ Mosfet

Xung 200KHz before

Sau khi bỏ Mosfet

Hàn chân B&C (G&D) của  Mosfet

Xung 1KHz sau khi bỏ Mosfet

 

Xung 10KHz sau khi bỏ Mosfet

Xung 40KHz sau khi bỏ Mosfet

Xung 100KHz sau khi bỏ Mosfet

Xung 150KHz sau khi bỏ Mosfet

Xung 200KHz sau khi bỏ Mosfet