EnglishVietnamese

Ứng Dụng & Giải Pháp

Bộ điều khiển Biến tần, PLC, HMI qua mạng Internet bằng smart phone (Wifi - RS485 modbus converter)

1HELLO

Tutorial no. 01.03

Gửi đến:  TMK Tech, www.tmktek.com 

Nội dung:  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BĐK INVERTER CONTROLLER TMK-Wifi-485

I. Bộ điều khiển INVERTER CONTROLLER TMK-Wifi-485:

1. Giới thiệu: