EnglishVietnamese

TIN TỨC MÁY IN LỤA

In lụa là gì?

1 Lịch sử 2 Phân loại kỹ thuật in lụa 3 Kỹ thuật 3.1 Làm khuôn in 3.2 Bàn in, dao gạt 3.3 Chất nhuộm màu và hồ in 3.4 In ấn 3.5 Một số kiểu in đặc biệt 3.6 Văn chương 4 Chú thích 5 Xem thêm 6 Liên kết ngoài

Tổng quát về máy in lụa

What is a screen printing machine? How Does Work a Screen Printing Machine? Things to Consider before Buying the Best Screen Printing Machine for T-Shirt Built-in Quality and Design Budget Heat Platen Manufacturer Service Digital Time and Control Panel Size Temperature and Time Range Portable pressure and power knobs Prospective Users of the t-shirt printing Machine Versatility Durability