EnglishVietnamese

Mounting clip, plastic

Mounting clip, plastic

Mounting clip, plastic

Mã sản phẩm:
6AV6671-8XK00-0AX2
Mô tả:
Mô tả Kẹp cài giữ các loại HMI r TD 17, OP 7, OP 17, OP 73, OP 77A/B, TP/OP 17X except TP 177 4”,Pushbutton Panel, Key panel, empty front design,KP300 Basic mono, Basic Panels 2nd generation, KTP400 Comfort, USB hub, Sheet thickness 2 ... 6 mm Further information
Kích thước WxHxT: 30 mm x 17 mm x 8 mm
Giá:
Vui lòng gọi...