EnglishVietnamese

Màn hình OP320-A, PLC FX1N-20MR và cáp kết nối RS232

Màn hình OP320-A, PLC FX1N-20MR và cáp kết nối RS232

Màn hình OP320-A, PLC FX1N-20MR và cáp kết nối RS232

Mã sản phẩm:
OP320A-1N20MR
Mô tả:
Bộ PLC và màn hình giá rẻ bao gồm màn hình OP320-A, PLC FX1N-20MR và cáp kết nối RS232
Giá:
1.500.000 VND 1.700.000 VND

- Text display OP320-A panel display screen HMI with RS232 for various PLC,support the modbus protocol 3X 4X
- 20MR 12 input/8 output,PLC by Mitsubishi FX1N Gx developer with Modbus

Sản phẩm liên quan