EnglishVietnamese

Động cơ bước 8.5Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH2120A

Động cơ bước 8.5Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH2120A

Động cơ bước 8.5Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH2120A

Mã sản phẩm:
JX-86BYGH2120A
Mô tả:
Động cơ bước 8.5Nm size 86
Số lượng 1-4: 1,300,000
Số lượng 5-9: 1,250,000
Giá:
1.300.000 VND

Động cơ bước 8.5Nm JX-86BYGH2120A

Kích thước: Động cơ Dài 120mm, Rộng bề mặt 86mm, Đường kính trục 14mm