EnglishVietnamese

Động cơ bước 4.5Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH4504A

Động cơ bước 4.5Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH4504A

Động cơ bước 4.5Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH4504A

Mã sản phẩm:
JX-86BYGH4504A
Mô tả:
Động cơ bước 4.5Nm size 86
Số lượng 1-4: 900,000
Số lượng 5-9: 850,000
Giá:
900.000 VND

Động cơ bước 4.5Nm JX-86BYGH4504A

Kích thước: Động cơ Dài 80m, Rộng bề mặt 86mm, Đường kính trục 14mm