EnglishVietnamese

Động cơ bước 12Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH2160A

Động cơ bước 12Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH2160A

Động cơ bước 12Nm size 86 trục 14mm JX-86BYGH2160A

Mã sản phẩm:
JX-86BYGH2160A
Mô tả:
Động cơ bước 12Nm size 86
Số lượng 1-4: 1,700,000
Số lượng 5-9: 1,650,000
Giá:
1.700.000 VND

Động cơ bước 12Nm JX-86BYGH2160A

Kích thước: Động cơ Dài 160mm, Rộng bề mặt 86mm, Đường kính trục 14mm