EnglishVietnamese

Cáp kết nối board PLC FX và Màn hình OP320-A

Cáp kết nối board PLC FX và Màn hình OP320-A

Cáp kết nối board PLC FX và Màn hình OP320-A

Mã sản phẩm:
CAB-FX-OP
Mô tả:
- Cáp kết nối giữa Board PLC Mitsubishi FX và màn hình OP320-A chuẩn RS232
- Cáp nối dài cổng COM RS232
Giá:
50.000 VND
Sản phẩm liên quan