EnglishVietnamese

Board PLC FX1N-20MR

Board PLC FX1N-20MR

Board PLC FX1N-20MR

Mã sản phẩm:
FX1N-20MR
Mô tả:
PLC Mitsubishi FX1N-20MR (12 ngõ vào, 8 ngõ ra relay, RS232/RS485), Modbus RTU
Giá:
750.000 VND 800.000 VND

Các tính năng

 • Tương thích với PLC Mitsubishi FX1N
 • Điện áp cung cấp24VDC
 • 12 ngõ vào cách ly, 8 ngõ ra Relay.
 • 2 ngõ vào xung tốc độ cao
 • 1 cổng RS232 để lập trình hoặc kết nối với HMI
 • 1 cổng RS485 cho RS, Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus Master/Slave
 • Dung lượng bộ nhớ: 8,000 bước.
 • Sử dụng trực tiếp lập trình Mitsubishi phần mềm GX Developer hoặc GX Works2 để lập trình, download, gỡ lỗi, giám sát.
 • Tập lệnh 32 bits

   

  Input Power

  DC24

  Number of steps

  8000 steps; 2 communication ports: 1 RS232 (DB9 serial port is communication port for the FX3u protocol 38400,7,E,1; 1 RS485 (485 selection)  communication protocol can be set D8120).

  X input element

  X0-X27 DC24 input,Low level,X0-5 is a high-speed count input port (the Default is 12K, 100KHZ optional)

  Y output element

  Y0-Y11 for optimal relay output,relay output current 5A.

  4 continuation electric apparatus 1 common end, altogether 3 common ends

  Analog input

  6 analog input, 12 bit precision,  3 channel analog input 0-10V, 3 channel analog input 0-20MA; read analog RD3A instruction

  Analog output

  2 analog output, 12 bit precision, output voltage: 0-10V. output analog voltage with WR3A instruction

  Intermediate relay

  M0-M3071, power-down save range can be set M0-M1023, the default M500-M1023

  Step point

  S0-1023, power-down save range can be set S0-S1023, the default S500-S9999

  100Ms timer

  T0-T199 Accumulated power-down saving T184-T199

  10Ms timer

  T200-T249 Accumulated power-down saving T246-T249

  1Ms timer

  T250-T383, where T250-255 is the cumulative type

  16-bit counter

  C0-C199, power-down save C100-C199

  32-bit counter

  C200-C219, save the power-down C220-C234

  32-bit high-speed counter

  C235-255; C235-C240 for the single-phase counter, not multiplier; C241-240 for the single-phase calculator, 2 octave; C2470249 for the dual-phase counter, not multiplier; C250-252 for dual-phase counter, ; C253-C255 for the dual-phase counter, 4 octave

  Register D

  D0-D7999, power-down save the range can be set D0-7999

  Indirect addressing pointer V, Z

  V0-7, Z0-7

  P The subroutine jump number

  P0-63

  I interrupt

  X0-5 external interrupt, timer interrupt (1MS unit) counter interrupt

  Special M components

  M8000 run-time normally closed, M8002 power pulse, M8011 is 10Ms pulse,
  M8012 is 100Ms pulse, M8013 is 1s pulse, M8014 is minute pulse