EnglishVietnamese

Bộ động cơ bước 2 pha size 86 moment 4.5Nm DM860H + 86BYGH4504A

Bộ động cơ bước 2 pha size 86 moment 4.5Nm DM860H + 86BYGH4504A

Bộ động cơ bước 2 pha size 86 moment 4.5Nm DM860H + 86BYGH4504A

Mã sản phẩm:
DM860H + 86BYGH4504A
Mô tả:
- Động cơ bước 2 pha 4.5Nm JX-86BYGH4504A
- Driver động cơ bước 2 pha dòng tối đa 7.2A
Giá:
1.900.000 VND

DM860H + 86BYGH4504A

 

Stepper Drive with Motor

Double PWM drive, 7.2A, 24 – 110VDC, Motor 4.5Nm 4.5A

Reliable stepping drive and motor for use in a variety of industrial applications.

 

Download:

Hướng dẫn cơ bản về động cơ bước
Tài liệu kỹ thuật DM860H