EnglishVietnamese

Bộ động cơ bước 2 pha size 86 moment 12Nm DM860H + 86BYGH2160A

Bộ động cơ bước 2 pha size 86 moment 12Nm DM860H + 86BYGH2160A

Bộ động cơ bước 2 pha size 86 moment 12Nm DM860H + 86BYGH2160A

Mã sản phẩm:
DM860H + 86BYGH2160A
Mô tả:

- Động cơ bước 2 pha 12Nm JX-86BYGH2160A
- Driver động cơ bước 2 pha dòng tối đa 7.2A
Giá:
2.500.000 VND

DM860H + 86BYGH2160A

Stepper Drive with Motor

Double PWM drive, 7.2A, 24 – 110VDC, Motor 12Nm 6A

Reliable stepping drive and motor for use in a variety of industrial applications.

 

Download:

Hướng dẫn cơ bản về động cơ bước
Tài liệu kỹ thuật DM860H