EnglishVietnamese

Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 4-20mA / -50-150 độ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 4-20mA / -50-150 độ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 4-20mA / -50-150 độ

Mã sản phẩm:
PT100C_01
Mô tả:
Giá:
150.000 VND