EnglishVietnamese

Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 0-10VDC / -50-150 độ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 0-10VDC / -50-150 độ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 0-10VDC / -50-150 độ

Mã sản phẩm:
PT100C_02
Mô tả:
Giá:
240.000 VND